Po absolvování Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci (1997) pracoval jako vychovatel na zvláštní škole, současně studoval psychologii a ve čtvrtém ročníku nastoupil do pedagogicko-psychologické poradny na místo psychologa. Psychologii ukončil v roce 2000 a od roku 2001 pracoval jako asistent na Pedagogické fakultě UP v Olomouci, kde učil vývojovou a obecnou psychologii. V roce 2002 nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na místo psychologa, kde působí dodnes. Je autorem kurzů Psychologické první pomoci. Krizové intervenci se aktivně věnuje od svého nástupu k hasičskému záchrannému sboru. Terapii se začal věnovat v průběhu vlastního psychoterapeutického výcviku Integra, který ukončil v roce 2005. Aktivně působí jako externí lektor na katedře psychologie FF UP v Olomouci, katedře aplikované tělesné výchovy FTK UP v Olomouci a na Vyšší odborné škole Caritas v Olomouci. V současné době prochází psychoterapeutickým výcvikem v Biosyntéze.