Vystudoval speciální pedagogiku a jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v komunitě SUR.

Profesně se věnuje osobám závislým na návykových látkách.

Dlouhá léta se věnoval obětem domácího násilí, ohroženým dětem a péči o pozůstalé. Působil také jako dobrovolný poradce a jednatel regionální pobočky Bílého kruhu bezpečí v Olomouci, občanského sdružení pro pomoc obětem a svědkům trestné činnosti v ČR.

Je hlavním autorem publikace Domácí násilí. Kontext, dynamika a intervence a spoluautorem publikace Krizová intervence pro praxi.