Vystudovala jednooborovou psychologii a sociologii – andragogiku v profilaci na sociální práci. Specializuje se především na krizovou intervenci, poradenství v náročných životních situacích, péči o seniory a thanatologii. Je průkopníkem poradenství pro pozůstalé v České republice a první autorizovanou osobou v této oblasti. V současné době je odborným asistentem na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde přednáší především psychologické disciplíny, gerontologii, gerontagogiku a také vede Univerzitu třetího věku. Vzdělává a superviduje laické i profesionální poradce pro pozůstalé, krizové interventy, zdravotnické pracovníky a pracovníky v sociálních službách, poskytuje psychologické poradenství i psychoterapii a spolupracuje s různými institucemi. Je autorkou řady publikací, například: Krize a krizová intervence; Poradenství pro pozůstalé; Zármutek a pomoc pozůstalým; Krizová intervence pro praxi; KRIZE. Psychologický a sociologický fenomén apod.