Vystudoval všeobecné lékařství na LF UP Olomouc, jednooborovou psychologii na FF UP Olomouc a obor Řízení a supervize na FHS UK Praha. Pracuje jako ambulantní psychiatr a psychoterapeut. Je absolventem psychoterapeutického výcviku Integra (integrativní psychoterapie), členem Psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Mimo jiné vyučoval na LF UP Olomouc, podílel se na tvorbě odborných textů a publikací, pracoval na Psychiatrické klinice FN Olomouc, jako psychoterapeut hospice Citadela ve Valašském Meziříčí, supervizor.