Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Pracovala jako firemní právník v soukromé firmě a poté jako právník Odboru majetkového a právního Krajského úřadu Olomouckého kraje. Od roku 2007 do roku 2009 pracovala v Intervenčním centru Olomouc, kde poskytovala právní poradenství a krizovou intervenci osobám ohroženým domácím násilím. V letech 2008 – 2015 pracovala na Lince důvěry Olomouc jako krizový intervent. Od roku 2009 je ředitelkou Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace. Od roku 2016 je také somatickým koučem. Je absolventkou výcviků v somatickém koučování (2016) a komplexní krizové intervenci (2008) a kurzů např. Tělo a krize, Trauma, Úvod do řízení a supervize, Psychologická první pomoc.