Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. V minulosti pracovala jako speciální pedagog ve zvláštní škole a pedagogicko-psychologické poradně, později jako psycholog a vedoucí pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny v Uherském Brodě. V současnosti působí jako psycholog Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.<br />Vede a lektoruje kurzy a semináře v oblasti posttraumatické péče, první psychologické pomoci a psychosociální pomoci. Jako externista vyučuje psychologii a problematiku krizové intervence na VOŠ a VŠ.<br />Je spoluautorem metodických materiálů k poskytování první psychické pomoci osobám zasaženým mimořádnou událostí a podpory osob se zdravotním postižením v mimořádných situacích. Podílela se na práci skupiny pro vytváření a ověřování Standardů psychosociální krizové pomoci při Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.<br />Angažuje se v podpoře truchlících při občanském sdružení Dlouhá cesta a podpoře nemocných, postižených a znevýhodněných dětí v občanském sdružení Korunka Luhačovice.