Vystudovala obor sociální práce a před odchodem na mateřskou dovolenou působila jako vedoucí sociálně terapeutického úseku v domově pro osoby se zdravotním postižením. Absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů v oblasti sociální práce, vedení lidí, psychohygieny a výcvik komplexní krizové intervence. V rámci své praxe pracovala s cílovými skupinami: děti a dospělí ohrožení sociálním vyloučením, senioři, nezaměstnaní, osoby s demencí a se zdravotním postižením. Několik let pracovala jako metodik vzdělávání dospělých v sociální oblasti. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2012 a zaměřuje se na metody sociální práce, měkké dovednosti, motivační kurzy a sebepoznání.