Rozsah: 16 hodin

Akreditace: kurz není akreditován

Cena: kurz „na klíč“, pro dojednání podmínek nás prosím kontaktuje

Lektoři: Mgr. David Dohnal a Mgr. Simona Dohnalová

Anotace: Absolvent kurzu umí stabilizovat člověka, který zažívá těžkou životní situaci po neštěstí (nehoda, povodeň) nebo neočekávané události v rodině či v práci (např. zranění blízkého, kolegy, rozchod, apod.). Umí pomoci člověku zvládnout paniku, vztek, změny v myšlení apod. Ví, jak předat člověka do další péče. Kurz je zaměřen prakticky, především na navazování kontaktu a na umění být s druhými a naslouchat jim. Součástí kurzu jsou informace a praktické ukázky sebepéče pomáhajících.

Max. počet účastníků je 15