Rozsah: 16 hodin

Akreditace: kurz není akreditován

Cena: kurz „na klíč“, pro dojednání podmínek nás prosím kontaktuje

Lektoři: Mgr. David Dohnal a Mgr. Simona Dohnalová

Anotace: Kurz prohlubuje dovednosti z kurzu Psychologická první pomoc I. Účastníci si zopakují strukturu pomoci jak teoreticky, tak i prakticky v modelových situacích. Dalšími tématy kurzu je práce s dětmi, supervize případů využití psychologické první pomoci v praxi, sebepéče, stabilizační postupy v krizi, úvod do traumatu a práce s traumatem. V nabídce je také videotrénink modelových situací. Účast předpokládá absolvování kurzu Psychologická první pomoc I.

Max. počet účastníků je 15